Hopp til innhold
ham-icon

Bærekraft:

Rustet for fremtiden

Det vi gjør i dag, får konsekvenser for fremtiden. Vi påvirker folk rundt oss, folk andre steder i verden og folk som kommer etter oss. Vårt bærekraftsarbeid handler om hvordan vi bidrar til å ta vare på mennesker, miljø og lønnsomhet.

Vi jobber for langsiktig verdiskapning for kunder, medarbeidere, aksjonærer og de lokalsamfunn vi bidrar til å utvikle. Vi mener at vi ikke kan skape lønnsomhet uten å verne om mennesker og miljø. Men vi kan heller ikke verne om mennesker og miljø, uten å drive lønnsomt. Dette gjør oss i stand til å bidra til en bedre verden.

Når vi er i nabolaget

Å utvikle bærekraftige lokalsamfunn handler for oss om å samarbeide. Vi inviterer alltid til interessedialog når vi skal utvikle eiendommer. Vi skaper arbeidsplasser i nærmiljøet. Bidrar til å beholde og etablere lokale barne- og ungdomstilbud. Og vi arrangerer events og sponser lokale lag og foreninger.

Når vi bidrar globalt

Det forplikter å være født i Norge. Det er ikke alle som har det like godt som oss, og vi mener det er viktig å bidra til en bærekraftig utvikling der behovet er størst. Gjennom Realinvest Stiftelse gir vi donasjoner til helseforskning, bygging av sykehus, barnehjem og utdanningsinstitusjoner, og andre tiltak som legger til rette for bedre levekår for vanskeligstilte kvinner, barn og ungdom i Afrika. Vi har blant annet et samarbeid med Plan Norge for identifisering og gjennomføring av gode prosjekter.

Når vi ansetter folk

Når vi ansetter nye medarbeidere er vi opptatt av den enkeltes personlige egenskaper. Det mener vi er langt viktigere enn hvor lang erfaring du har, hvor du er i livet, hvilken bakgrunn du har eller hvem du elsker.

Når vi handler

Bærekraftig handel er viktig for oss! Som eier og forvalter av Norges største frittstående shoppingsenter, kan det høres bakstreversk ut at vi jobber for å redusere forbruket. Men skal vi være her i fremtiden, er det viktig for oss også at alle endrer forbruksvanene sine. Hvordan vi shopper har direkte innvirkning på klima – og folks livskvalitet.
Sirkus Shopping

Når vi driver hotell

Vi jobber aktivt for å reduserer vår miljøbelastning til et minimum. De fleste hotellene er nå ISO 14001-sertifisert og jobber for å redusere bruken av farlige kjemikalier og vann. Vi serverer økologisk kaffe, egg og flere økologiske og kortreiste produkter i frokostbuffeten. Vi har fokus på å redusere matsvinn og restavfall på våre hoteller.

Når vi bygger

Vi ønsker å skape områder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige, og bygninger som er energieffektive, fleksible og robuste. Dette gjør vi blant annet ved å BREEAM-NOR sertifisere våre nybygg og eiendommer som gjennomgår en større rehabilitering, samtidig som vi legger fokus på tidlig involvering og bruk av fremtidsrettede og robuste løsninger.
Vår bærekraftsstrategi

Bærekraftige bygg og områder

Vår kjernevirksomhet er bærekraftige bygg og områder. Vi vektlegger robuste løsninger som gjør at våre bygg står seg godt i fremtidige klimascenario. Samtidig som valgene vi tar, skal bidra til å oppnå Norges mål om å være et lavutslippssamfunn innen 2050.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med og håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Følg lenken nedenfor for å lese mer om vårt arbeid.