Hopp til innhold
ham-icon

Vår historie:

Ett selskap som alltid har vært drevet av utvikling

Realinvest as er et familieeid selskap med røtter langt tilbake. Firmaet ble opprinnelig registrert under navnet A. Vold AS den 9. januar 1891. Firmaets grunnlegger, Peder August Vold, ble denne dag tildelt et handelsbrev etter følgende søknad:

«Undertegnede Peder August Vold tillader sig herved at anmelde, at jeg under Firma A. Vold agter at begynde en Handelsvirksomhed hersteds.»

 

Trondhjem 9. Januar 1891
A.Vold

Den dedikerte gründeren

Peder August Vold begynte sin karriere i ung alder som handelsbetjent hos Halvor Jenssen, en av byens største forretninger på den tiden. Med dedikasjon og hardt arbeid avanserte han raskt til lagersjef og reisende for firmaet. Etter at Halvor Jenssen avsluttet virksomheten i 1890, overtok han firmaets agenturer og kunder, og åpnet sin egen forretning. Han etablerte sin første butikk i Søndre gate 15, men flyttet senere til Strandgaten og Nordre gate før han endelig slo seg ned i Dronningens gate 14, i samme bygning der Halvor Jenssen hadde holdt til. Etter hans død i 1919, fortsatte hans enke, Marie Vold, driften sammen med sønnen Arne Vold. I 1933 overtok Aslaug Hoff og Ingrid Walstad firmaet etter deres mor, og det fortsatte som et aksjeselskap med flere aksjonærer, deriblant bakermester Wilhelm Hoff. Under Wilhelms ledelse gjennomgikk firmaet flere utvidelser, og i 1939 overtok de C.A. Jacobsens forretning, og A. Vold AS ble ansett som det største firmaet i sin bransje nord for Dovre.

Fra detaljhandel til eiendomsinvesteringer

Etter den store bryggebrannen i 1967, hvor engroslageret gikk tapt, besluttet Peder August Hoff seg for å fokusere på detaljhandel fra butikken i Olav Tryggvessons gate 23. Samtidig begynte han å investere i forretningseiendommer, som inkluderte oppføringen av et varehus på Leangen og kjøpet av Olav Tryggvessons gate 2a. Etter Peder August Hoffs død i 1988 overtok søskenparet Mona og Hans Hoff selskapet, og de endret fokus til eiendomsinvesteringer og døpte selskapet om til Realinvest AS. Realinvest AS har siden 1992 opplevd betydelig vekst og er i dag morselskapet i et konsern med rundt 240 ansatte

De store milepælene

I desember 2004 startet vi planleggingen om å bygge ett av Skandinavias største kongresshotell på Brattøra, da Trondheim manglet konferansekapasitet for over 500 deltagere. Visjon var å bygge et hotell som skulle bli en attraksjon og et landemerke i byen, best på planløsninger og logistikk på konferanser, kongresser og arrangementer. Det ble gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse i 2006 hvor Space Group vant med sitt forslag «Choice of the Stars», i store trekk slik hotellet fremstår i dag. Hotellet åpnet 27. april 2012 med totalareal på over 30.000 m2 inkl. parkeringsanlegg for 300 biler. I april 2022 utvidet vi restaurantkapasiteten med et tilbygg på 400 m2 og høsten 2023 fikk vi rammetillatelse for å bygge ut konferanseavdelingen med en ny konferansesal på 330 m2.
Byggingen av Strindheimtunnelen skapte en mulighet for å bygge et nytt og større kjøpesenter. Vårt gamle kjøpesenter KBS stengte dørene oktober 2010 og byggingen av Trondheims største enkeltstående kombinasjonsbygg, Sirkus Shopping, kunne startes. Oktober 2012 sto det nye bygget ferdig med sine 30 000 m2 til parkeringskjeller, 30 000 m2 til handel fordelt på 100 butikker, 5 000 m2 til kontor og helselokaler samt 81 leiligheter. Fem år senere ble Sirkus Shopping utvidet med 2 000 nye m2 kontorareal. Eiendommen, med sine sentrale beliggenhet på Trondheims viktigste kollektive knutepunkt er blitt en av byens største arbeidsplasser og ett av de største kjøpesentrene med ca. 1 000 ansatte og 3,4 millioner årlige kunder.

En ny bydel

Byggingen av Sirkus Shopping og Clarion Hotel & Congress dannet grunnlaget for selskapets videre ekspansjon og befestning av posisjonen som en stor eiendomsaktør i Trondheimsregionen. En del av denne ekspansjonen er å etablere en ny bydel på Leangen, et steinkast øst for Sirkus Shopping. Med sin sentrale beliggenhet, på Trondheims nest største knutepunkt, skal Realinvest og de øvrige grunneierne gjennom de kommende 10 årene transformere ett grått og livløst industriområde til en levende bydel med 400 nye boliger, arbeidsplasser, et rikt shoppingtilbud, og områder for rekreasjon og store opplevelser.