Hopp til innhold
ham-icon

Åpenhetsloven

Ansvarlig virksomhetsstyring

Fremtidens virksomheter er ansvarlige. Vi jobber aktivt for å sikre ivaretakelse av grunnleggende menneskrettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre verdikjeder.

FORMÅL

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med og håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Realinvest har vi utarbeidet interne og eksterne retningslinjer og policys som skal bidra til å sikre ansvarlighet i egen virksomhet og innenfor våre verdikjeder. Vi utfører kontinuerlige risikovurderinger av eksisterende og potensielle forretningsforbindelser, og vi forventer og forutsetter at våre leverandører etterlever Realinvest sine etiske retningslinjer for leverandører.

INFORMASJONSPLIKT

Vi mener transparens og ansvarlighet er viktige forhold for enhver ansvarlig virksomhet. Vi håper derfor at vår redegjørelse og våre retningslinjer, rutiner og policys bidrar til at du som interessent opplever at Realinvest har et seriøst forhold til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om ytterligere opplysninger, kan du gjennom skriftlig forespørsel be om dette. Dette gjør du ved å rette spørsmål til post@realinvest.no.